Escoltar

Formació

El SSIGT desenvolupa activitats formatives en l'ús de les Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG): cartografia digital, els sistemes d'informació geogràfica (SIG), la teledetecció i els sistemes de geoposicionament (GPS), eines que ens permeten capturar, generar, gestionar, analitzar, representar i publicar a Internet informació geogràfica i, per tant, són de gran utilitat a l’hora de resoldre qüestions de caire territorial.

Els cursos es presenten en diferents modalitats:

El SSIGT col·labora amb l'activitat docent de la UIB realitzant seminaris específics a diversos estudis i altres presentacions sobre les TIG i les seves aplicacions.

Darreres activitats organitzades:

  • Conferència "LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE". A càrrec del Dr. Javier Gutiérrez Puebla. Catedràtic de geografia humana, Universidad Complutense de Madrid. Data: 8/02/2011

Resum: els SIG s'utilitzen en diferents tasques en la planificació del transport, des de l'anàlisi de la cobertura de les xarxes de transport públic fins a l'avaluació dels impactes territorials de les noves infraestructures, passant per l'estimació de la demanda de les estacions o els anàlisis de localizació òptima. Es presentaran alguns exemples de les principals aplicaciones, tant en l'àmbit urbà com en el regional/nacional.

  • Conferència PRODUCCIÓ DE NOVA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA EN SIG. WHAT'S UP, DOC.  A càrrec del Dr. Xavier Pons Fernández. Catedràtic de geografia, Universitat Autònoma de Barcelona. Data: 19/01/2011

Resum: es presentarà una panoràmica de l’estat actual i, sobretot, del futur més immediat de la producció d’informació geogràfica en el context dels sistemes d'informació geogràfica (SIG) en sentit ampli. Així, a partir d'un breu recordatori de fonts primàries i secundàries de captura de dades més clàssiques, es passarà a les aportacions més recents de la teledetecció, GPS, etc. i a la recollida de dades en camp a través de PDA, tablets, etc.), amb reflexions sobre els pros i els contres, els sistemes d'actualització en línia basats en telefonia + wi-fi, estàndards, etc, per arribar fins a la producció distribuïda i/o en paral·lel, a la xarxa, etc. + info

  • Seminari: Utilització del GPS-GIS Leica Zeno.  Data: 31/01/2011. + info