Projectes actuals

Titol del projecteSol·licitant
Desenvolupament d'un Sistema d'Informació Geogràfica de la Platja de Palma.Consorci Platja de Palma. 2009.
Desenvolupament d'una auditoria de les tecnologies de la informació geogràfica a la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma.Ajuntament de Palma. 2009.
Cartografia dels sòls de BalearsDr. Jaume Vadell. Departament de Biologia (UIB).
Observatori Social de BalearsDra. Maria Antònia Carbonero. Departament deFilosofia i Treball Social (UIB).

Projecte Europeu Civitas Dynamo

El Servei de SIG i Teledeteccio  participa en el desenvolupament del Projecte Europeu Civitas Dynamo (FP7) amb el Departament de Ciències de la Terra de la UIB. 

http://www.civitas-initiative.org/

Investigadora Principal: Dra. Joana Maria Seguí. Departament de Ciències de la Terra. 

Equip: Dra. Rosa Martínez, DCT, Dr. Maurici Ruiz, SSIGT, Sr. Jaume Mateu, DCT/SSIGT.

(2013/2016)

Projecte Europeu Fruit Fly Net

El Servei de SIG i Teledeteccio  participa en el desenvolupament del Projecte Europeu Fruit Fly Net  (FP7) amb el Departament de Biologia. UIB. 

http://fruitflynet.au.gr

 

Investigadora Principal: Dr. Miquel Àngel Miranda. Departament de Biologia.

Equip SSIGT :  Dr. Maurici Ruiz, SSIGT, Sr. Josep Feliu de la Peña 

(2014-2016)