El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció té com a missió donar suport a la comunitat universitària en l'ús de les Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la millora de la qualitat docent i investigadora, així com fomentar la transferència dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es desenvolupin a la UIB.

Les tecnologies de la informació geogràfica inclouen un conjunt de tècniques (Sistemes d'Informació Geogràfica, Teledetecció, Sistemes de Geoposicionament i cartografia digital) especialitzades en la captació, gestió, anàlisi i representació de la informació geogràfica.