Infraestructura de Dades Espacials Científica

El SSIGT té dins les seves prioritats la creació de la Infraestructura de Dades Espacials Científica (IDE-Ci) de la UIB amb la finalitat de dinamitzar l′accés, intercanvi i difusió d′informació georeferenciada i de recursos que produeixen els seus investigadors a través dels projectes de recerca. Al mateix temps, es prentén crear una base de dades geogràfica per a la millora de la tasca educativa i divulgativa de la Universitat i, una plataforma que permeti difondre els resultats científics dintre i fora de l'àmbit acadèmic.

El projecte, en fase d'implementació, pretén integrar mitjançat Internet, dades, metadades i serveis de tipus geogràfic perquè l'usuari els puguin localitzar, identificar i accedir-hi.

La cerca de dades i recursos es pot realitzar a través del CATALEG DE DADES a partir de paraules clau o mitjançant la selecció de l'àmbit geogràfic sobre un mapa interactiu des d'on visualitzar i/o descarregar la informació seguint un procediment d'autentificació d'usuari/grup o bé a través del VISOR CARTOGRÀFIC.

Accés al Catàleg de dades

CATALEG IDECi-UIB

 LOGO VISOR

VISOR CARTOGRÀFIC

La IDECi-UIB integra geoserveis interoperables mitjançant estàndards internacionals i complint amb les premisses de la Unió Europea a través de la  Directiva INSPIRE.

Els serveis que distribueix es distingeixen segons accés: públics, o de lliure accés; i privats, o restringits. La definició del accés està definida pels propis productors de les dades.