Visors cartogràfics web

Els visors cartogràfics web ens permeten la cerca i la visualització de capes d'informació geogràfica i la possiblilitat de incorporar les funcions bàsiques d'un SIG (consulta, anàlisi, representació) sense necessitat d'utilitzar cap tipus de programari, només amb un navegador web i la connexió a Internet.

A mode d'exemple i de suport a la Infraestructura de Dades Espacials - Científica (IDE-C) de la UIB podeu consultar els següents visors:

 

- Visor Moscards. Distribució i evolució de la plaga de  moscard tigre a Mallorca. IP. Dr. Miquel A. Miranda.

- Visor Picudo. Distribució i evolució de la plaga del Picudo vermell a Mallorca. IP. Dr. Miquel A. Miranda

- Visor Sòls a Balears. Classificació dels sòls a les Balears. IP. Dr. Jaume Vadell.

Visor de la Mobilitat al Campus de la UIB. Dades de l'enquesta a la comunitat universitària Curs 2012-2013.

- Visor ortográfic de la Mediterrània. IP. Dr. Jaume Corbera

- Visor de la rururbanització. IP. Dr. Onofre Rullan

- Visor de riscos d'erosió. IP. Dr. Joan Estrany / Dr. Maurici Ruiz

- Visor de la vulnerabilitat territorial front a perills naturals de Mallorca. IP. Dr. Maurici Ruiz

- Visor Civitas Palma. IP. Joana Maria Seguí

- Visor  Marjades de la Serra Tramuntana. IP. Maurici Ruiz

Visor del Sistema Expert per a la Recuperació Paisatgística i Disseny Ecològic dels Torrents de Mallorca. IP. Dr. Antoni Martínez. 

http://comunicacio.uib.es/digitalAssets/128/128053_85_dendro.pdf

http://www.agile-online.org/Conference_Paper/CDs/agile_2008/PDF/102_DOC.pdf

- Visor del  Campus de la UIB. Dades cartogràfiques sobre informació ambiental del Campus de la UIB.

 

Algunes dades són d'accés restringit als propietaris de la informació, els quals hi poden accedir a través d'un nom d'usuari i contrasenya.