Catàleg de dades

El SSIGT disposa d'un catàleg de dades des d'on l'usuari pot cercar, visualitzar i descarregar dades disponibles, pròpia i d'altres organismes. L'accés es realitza a partir d'un formulari i diferents paràmetres: localització geogràfica, conjunt temàtic. A través de les metadades, és a dir de les dades que descriuen la informació geogràfica, podrem conèixer les característiques associades: escala, sistemes de coordenades, resolució, qualitat, disponibilitat, propietari, persona de contacte, etc.

La intenció d'aquest servei és agrupar la informació geogràfica procedent dels diversos estudis realitzats per part dels investigadors, oferir una plataforma per donar a conèixer els resultats dins i fora de la nostra comunitat científica perquè siguin un punt de partida per a futures investigacions.

acces al cataleg de dades