Món IDE

Què és una IDE ?

Una IDE o Infraestructura de Dades Espacials és un "sistema estandarditzat integrat per un conjunt de recursos informàtics amb la finalitat d'adquirir, visualitzar i gestionar informació geogràfica disponible en Internet. Aquest sistema permet, per mitjà d'un simple navegador d'Internet, que un usuari en pugui cercar, visualitzar, utilitzar i combinar la informació geogràfica segons les seves necessitats". Perquè tot això sigui possible és necessari el que s'anomena interoperabilitat o adopció d'estàndards en l'àrea de la Informació geogràfica.Més informació...

Normativa bàsica sobre les IDE

Europea: Directiva 2007/2/CE Infraestructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE)

Espanyola: Llei 14/2010 sobre Infraestructures i Serveis d'Informació Geogràfica a Espanya. (LISIGE)

Illes Balears: Resolució 19006. Integració en el sistema cartogràfic nacional (BOE, núm 299)

Geoportals d'interès

IDE de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears

IDE Consell Insular de Mallorca

IDE Consell Insular de Menorca

Ajuntament de Palma

IDE de España

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Geoportal Inspire

Index de IDE països UE

Notícies i llocs a destacar

Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Presentacions i articles disponibles!

Bloc IDEE. El bloc de la comunitat d'Infraestructures de dades espanyoles amb novetats i curiositats.

The INSPIRE Conference. Florència, Itàlia. Juny 2013.