Cursos realitzats

Cursos de postgrau i d'especialització professional

Curs d’Especialista Universitari Cartografia Automàtica i Sistemes d'Informació Geogràfica (300 hores). Direcció: Sr. M. Ruiz (LSIG) i Dr. C. Picornell (Depart. Ciències de la Terra). Finançament: Fons Social Europeu. Conselleria de Treball i Formació. CODEFOC. 1994.

Curs d’Especialista Universitari Sistemes d’Informació Geogràfica i Cartografia Ambiental (300 hores). Direcció: Sr. M. Ruiz (LSIG). Finançament: Fons Social Europeu - Conselleria de Treball i Formació. Febrer-Juny 1997.

Master en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (550 hores). Direcció: Dr. S. Alonso (Depart. Física) i Sr. M. Ruiz (LSIG). Finançament: Fons Social Europeu- Conselleria de Treball i Formació. Curs 1999 - 2000.

Curs d’Especialista Universitari Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció. Direcció: Dr. S. Alonso (Depart. Física) i M. Ruiz (LSIG). Finançament: Fons Social Europeu. 1ª edició: 2003; 2ª edició: 2005; 3ª edició: 2007.

Curs d’Especialista Universitari Anàlisi i Gestió del Paisatge (206 h). Direcció: Dr. A. Martínez Taberner (Depart. Biologia ) i Sr. M. Ruiz (Lab. de SIG). Finançament: Fons Social Europeu - Conselleria de Treball i Benestar Social. 1ª edició: 2000; 2ª edició: 2002; 3ª edició: 2005.

Curs d’Especialista Universitari Anàlisi del risc d'inundació a cursos mediterranis
(170 h). Direcció: Dr. M. Grimalt (Depart. Ciències de la Terra) i Sr. M. Ruiz (LSIG). Finançament: FSE - Conselleria de Treball i Benestar Social. 1ª edició: 2000, 2ª edició: 2002, 3ª edició: 2004.

Curs d'Expert Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica. Títol propi de postgrau de la UIB (17 crèdits). Direcció: Dr. M. Grimalt (Depart. Ciències de la Terra) i Dr. M. Ruiz (SSIGT). 1ª edició: 2010-11; 2ª edició: 2011-12.

Altres cursos

Curs Sistemes d'Informació Geogràfica com recurs didàctic (40 h). Pla de Formació Permanent del professorat. Institut de Ciències de l'Educació UIB. Curs 1999-2000.

Curs Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia ambiental (30 h). Iniciativa ADAPT (FSE)- Govern Balear-FUEIB (UIB). Extensió Universitària d'Eivissa-Formentera 1999.

Curs Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia ambiental (30 h). Iniciativa ADAPT (FSE)- Govern Balear-FUEIB (UIB). Extensió Universitària de Menorca, 1999.

Curs Sistemes d'Informació Geogràfica com recurs didàctic (24 h). Pla de Formació Permanent del professorat. Institut de Ciències de l'Educació UIB. Extensió Universitària de Menorca. Curs 2000-2001.

Curs Cartografia automàtica i Sistemes d'Informació Geogràfica. (100 h) Pla Enllaç FSE- Conselleria de Treball-FUEIB. Laboratori de SIG (UIB). Febrer-març de 2001.

Curs Gestió i Certificació del risc d'incendis forestals a nivell municipal mitjançat SIG (15 h) juny de 2003. A petició de la Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears). Lloc: Servei de SIGT (UIB).

Curs Sistemes d'Informació Geogràfica aplicat a la Salut (15 h) desembre de 2003. A petició de la Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear. Lloc: Servei de SIGT (UIB). Prof. M. Ruiz; J. Ramon; J. E. Martí.

Cursos per la Conselleria de Medi Ambient (Govern Balear) homologats per l'EBAB (2005):
Introducció a les tècniques de Posicionament Global GPS (10 h). Prof. F. Jordà Sánchez.
Disseny assistit per ordinador amb MicroStation (15 h). Prof. M. Vidal Artigues.
SIG i cartografia automàtica amb ArcGIS. (15 h). Prof. M. Ruiz; J. Ramon.
SIG i anàlisi espacial vectorial amb ArcGIS. (15 h). Prof. M. Ruiz; J. Ramon; J. E. Martí.

Curs L'anàlisi medi ambiental i l'ús de la tecnologia SIG. (24 h) març de 2006. A petició del Servei de Gestió Forestal, Conselleria de Medi Ambient (Govern Balear). Lloc: Servei de SIGT (UIB). Prof. M. Ruiz; J. Ramon; J. E. Martí.

Curs Els SIG com eina d'anàlisi geogràfica. El programa ArcGiS 9.1 (18 h) maig de 2006. A petició del Consell de Mallorca. Prof. J. Ramon, J.E. Martí.

Curs Introducció als SIG (10h). Formació professional empresa de topografia STOP. Palma, 2011.

Congressos, jornades i seminaris

Congrés internacional 5th AGILE Conference on Geographic Information Science. 25-27 d'abril de 2002. Associació Europea de Laboratoris de SIG -AGILE-. Centre cultural "Sa Nostra", Palma (Mallorca). Organització: Laboratori de SIGT (UIB).

Seminari La gestió municipal dels riscs territorials. Centre cultural "Sa Nostra" (Palma). Dies 16, 17 i 18 de juny de 2004. Clausura del projecte europeu QUATER - "Qualitè dans le territoire" INTERREG III B MEDOCC (2002-2004). Organització: SSIGT (UIB)

Presentació del GPS-GIS Leica Zeno. 31 de gener. Servei de SIGT.