Estructura i personal

El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) fou creat l'any 2003 com a continuació del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial (LSIG), en funcionament des de l'any 1993.

El SSIGT està adscrit al Vicerectorat d'Innovació i Transferència. 

 

EQUIP DE TREBALL:

 

Dr. Maurici Ruiz Pérez (Director)  

Tel. 971 17 3006

 

Personal tècnic SSIGT :

Carles Homs Pérez 

(Cap d'àrea)

Tel. 971 17 3458

Dr. Joan Bauzà Llinàs

(Tècnic especialista: teledetecció)

Tel. 971 17 2912

Miquel Caldentey Oliver

(Tècnic SIG: Fons Garantia Juvenil)

Tel. 971 17 2912

 

Personal adscrit al SSIGT:

Paula Rodenas Serra

Investigadora. Projecte Mobilitat Sostenible. IP: Dra. Joana Maria Seguí
Sergi Garcia BallesterInvestigador. Observatori Interdisciplinar de Mobilitat UIB. OIMO-UIB. IP: Joana Maria Seguí
  

 

PERSONAL COL·LABORADOR:

Alumnes Col·laboradors SSIGT

-2021-

Alexandre Moragues Pascual

   

Pràctiques Externes. Grau de Geografia

- 2021 -

Alexandre Moragues Pascual

Leila Ouekkai

- 2016 -

Sebastià Galmès

Carlos Alonso

Sebastià Massanet

Paula Moyà


 - 2015 -

Christian Mestre Runge

Maria del Mar Ferrer Giménez

Carlos Rodríguez Quintero

Maria Francisca Galmés Oliver

Rafel Rosselló Melis

- 2014 -

José Juan Riutort Lorenzo

Antoni Vidal Mut

Rafel Rosselló Melis

Christian Mestre Runge

Maria Francisca Galmés Oliver

Javier Pieras Sagardoy

David Hervàs Carbonell

Josep Lluís Bernard Ginard

Inés Maria Triviño Navas

Carlos Alberto Zamora Fernández

- 2013 - 

Jaume Sastre

Jaume Martorell Fuster

Joan Bauzà Llinàs 

Guillem Aulet

Kiko Lora

Pep Joan Riutort

Elena Serra

Antoni Vidal

 - 2012 -

Ismael Galiano Mera

Jaume Valcaneras Padilla

Patricia Navarro Henández

Maria Jesús Joya Cuerva

Projecte Civitas  Jaume Mateu Lladó (2014-2016) Contractat
 

Felip Morell (2014). Becari

Eugenio Sanchís Moreno (2016). Contractat

Christian Mestre Runge  (2016). Becari

Projecte FruitFlyNet 

Jose Feliu de la Peña Pons(2014-2015)

 

 

  
  
  

El SSIGT, a més del personal propi, disposa d'un conjunt de col·laboradors, investigadors i professionals multidisciplinaris: geògrafs, geòlegs, biòlegs, informàtics, economistes, arquitectes, topògrafs, etc. que fan possible el desenvolupament d'una important tasca de consultoria i de suport tècnic a professors i investigadors de la nostra universitat.

D'altra banda, aprofitant la nostra llarga experiència en el camp de les noves tecnologies de la informació geogràfica i la nostra funció de transmissió de coneixements, també s'estableixen relacions professionals i empresarials amb organismes i institucions per tal desenvolupar i resoldre exitosament determinats projectes tècnics o realitzar tasques formatives i/o actualització en SIG. Un exemple és el Servei de SIG de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) o l'empresa pública SITIBSA (Govern de les Illes Balears).