Lloguer d'espais i equipaments

El SSIGT proporciona la possibilitat de llogar els seus equipaments i instal·lacions per a la realització d'activitats acadèmiques i científiques relacionades amb les tecnologies de la informació geogràfica (TIG).

Aquest servei ve definit a l'annex V de tarifes i preus públics de la Universitat.

Tarifes i preus SSIGT 2013

Utilització del SSIGT (1)Preu personal internPreu personal extern (4)
Aula (3) jornada completa75 €/dia200 €/dia
Aula (3) mitja jornada (1-5 h)50 €/dia150 €/dia
Utilització d'equipament (1)  
Ordinador amb programari SIG26,25 €No disponible
GPS submètric15 €/diaNo disponible

Allotjament d'aplicacions i serveis cartogràfics.  0 - 4 GB

                   Més de 4 GB

100 €/mes

200 €/mes

No disponible
Dedicació de personal del SSIGT (2)  
Tècnic mitjà45 €/hora60 €/hora
Tècnic superior55 €/hora70 €/hora
Activitats formatives  
Impartició de cursos /seminaris TIG60 €/hora90 €/hora

(1) Per a ús exclusiu de docència i investigació

(2) Serveis propis del SSIGT: assistència tècnica, creació de bases de dades geogràfiques, elaboració de cartografia, anàlisi geogràfica, creació de serveis cartogràfics web, instal·lació de programari, desenvolupament d'aplicacions informàtiques, assessorament tècnic, participació en projectes de recerca.

(3) Aula equipada amb 25 ordinadors i programari específic de SIG i teledetecció. Disponible en funció de les necessitats del SSIGT.

(4) Els preus externs no inclouen l'IVA