TIG

Les Tecnologies de la Informació Geogràfica inclouen un conjunt de tècniques (Sistemes d'Informació Geogràfica, Teledetecció, Sistemes de Geoposicionament) especialitzades en la captació, gestió, anàlisi i representació de la informació geogràfica.

Les bases conceptuals de les TIG han derivat en la construcció d'un cos teòric conegut com a Ciències de la Informació Geogràfica que incorporen conceptes, teories i mètodes de diverses disciplines científiques (geografia, topografia, informàtica, geometria, etc) per a l'anàlisi estructural de la informació geogràfica desde les seves components locacional, temàtica i temporal.

La UIB, pionera en l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), ha fomentat des dels seus origens el desenvolupament d'estructures i estratègies per al foment en l'ús de les TIC.

El SSIGT és un servei de recolzament a l'activitat docent i investigadora que participa activament des de fa més ja més de dues dècades en l'aplicació de les TIC a la investigació en temàtica territorial a les Illes Balears