Ubicació

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
Edifici d'Instituts Universitaris de Recerca Campus de la UIB
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Telèfon: (+34) 971 172912
Fax: (+34) 971 259935

Edifici dels cientificotècnics

       Plànol de localització:


Plànol de localització