Escoltar

Formació

El SSIGT desenvolupa activitats formatives en l'ús de les Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG): cartografia digital, els sistemes d'informació geogràfica (SIG), la teledetecció i els sistemes de geoposicionament (GPS), eines que ens permeten capturar, generar, gestionar, analitzar, representar i publicar a Internet informació geogràfica i, per tant, són de gran utilitat a l’hora de resoldre qüestions de caire territorial.

Els cursos es presenten en diferents modalitats:

En el SSIGT es desenvolupen projectes de recerca bàsica i/o aplicada amb finançament públic o privat per donar suport al personal investigador de la UIB o com a iniciativa pròpia. Integra tasques de preparació, consulta, coordinació i execució de projectes d'ús i aplicació de les TIG a diversos camps: ordenació del territori, urbanisme, planificació d'equipaments i transports, planificació turística, gestió d'espais naturals, riscs naturals, paisatgisme, etc

El servei disposa de personal tècnic i d'un laboratori amb equipament especialitzat en la captació, gestió, anàlisi, representació i publicació de la informació geogràfica que posa a disposició dels investigadors de la UIB per a la seva utilització.

Durant la nostra llarga trajectòria hem desenvolupat i hem col·laborat en nombrosos projectes de recerca bàsica i aplicada al camp de les Tecnologies de la Informació Geogràfica: