Ciència per a tothom 2022

El Servei de SIG i Teledetecció participà a la darrera edició de Ciència per a Tothom organitzada pel Programa d’Orientació i Transició a la Universitat.

Durant la jornada es presentaren dues activitats dirigides a alumnat de secundària. La primera consistia en mesurar la temperatura de diferents cobertes (asfalt, formigó, vegetació, etc.) amb una càmera tèrmica, observant les diferències substancials en funció dels materials. Els resultats obtinguts convidaven a reflexionar sobre la importància d’incorporar mosaics de cobertes amb presència de vegetació i làmines d’aigua, que suavitzen la temperatura, sobretot en entorns urbans evitant la presència d’illes de calor urbana.

La segona activitat consistí en una pràctica de geolocalització amb un GPS diferencial, mesurant l’altura sobre el nivell del mar amb precisió centimètrica. Les dades obtingudes servien per conscienciar sobre l’especial vulnerabilitat que presenta un entorn insular, com el nostre, a un escenari de pujada del nivell del mar.

Per acabar, es convidava a reflexionar sobre la necessitat de treballar la capacitat d’orientació espacial de les persones i que es va perdent per mor d’un ús excessiu de les geotecnologies incorporades en els telèfons. També es recordava la importància de tenir cura de la nostra privacitat, atès que els nostres telèfons tenen capacitat per compartir les dades de posicionament.

L'activitat entra dins les tasques de formació i de transferència que es desenvolupen des del Servei de SIG i Teledetecció.

Data de publicació: 20/05/2022